Aanleg kunstwerken 14-5-2013

 

Realisering van Kunst in Witbrant-Oost dichtbij!!!


14-05-2013
De oplettende bewoners van de Ankeveenstraat zullen het inmiddels al opgemerkt hebben, maar ook de andere bewoners van onze wijk willen wij er op attenderen dat
Bouwmaatschappij Van der Weegen inmiddels is begonnen met het aanleggen van de funderingen voor de kunstwerken in de retentievijver in de Ankeveenstraat.

Zodra de funderingen gereed zijn, kunnen de kunstobjecten geplaatst worden. Eén object (Architektenkammer) is inmiddels getransporteerd naar Nederland en staat klaar op het terrein van de transporteur om uiteindelijk op zijn plaats gezet te worden. Aan het andere object (Der Felsen) wordt door Georg Hueter momenteel nog hard gewerkt. Zodra dit object klaar is, wordt het ook overgebracht naar Witbrant-Oost. Wij zijn blij dat hiermee de realisering van ons kunstproject eindelijk werkelijkheid gaat worden.

 Ook wordt er binnenkort begonnen met het ontwerpen van de brochure die is gekoppeld aan de realisering van kunst in Witbrant-Oost. Met deze brochure hopen we nog méér bekendheid te geven aan ons kunstproject. Niet alleen in Witbrant-Oost, maar ook tot ver daar buiten!  

We mogen ons gelukkig prijzen met de keuze voor werk van Georg Hueter. Deze beeldhouwer geniet internationaal grote bekendheid. Het ontwerp van de wijk Witbrant-Oost is zowel architectonisch als landschappelijk al heel bijzonder, maar met de realisering van dit kunstproject van Georg Hueter zullen we Witbrant-Oost pas echt op de kaart zetten!!  

 Dit betekent echter niet dat hiermee het kunstproject is afgerond. We hebben immers nog niet al het geld bij elkaar voor de financiering er van en het bestuur van onze kunststichting werkt samen met Jan Doms nog steeds hard aan het werven van fondsen. Ook de Club van 100 groeit langzaam. Sinds de laatste geldinzameling tijdens de

Midwinterborrel eind 2012 hebben zich weer enkele leden bij de Club van 100 aangemeld. Wij zijn blij dat steeds meer wijkbewoners de realisering van kunst vóór en dóór onze wijk op deze manier een warm hart toedragen. We hopen dat het zichtbaar en tastbaar worden van kunst in onze wijk ook aan de groei van de Club van 100 weer een impuls zal geven en dat nog meer wijkbewoners zich zullen aansluiten en een financiele bijdrage willen geven voor de financiering van het kunstproject. Want dat de realisering van dit kunstproject vóór en dóór de bewoners van Witbrant-Oost uniek is, begint ook buiten de Tilburgse grenzen steeds meer door te dringen!!!

Uiteraard zullen wij aan de plaatsing van de kunstobjecten en de feestelijke oplevering van ons kunstproject nog veel aandacht besteden. U zult hier binnenkort meer over horen!

Met vriendelijke groet,
Leo van Wissen
Voorzitter kunststichting Witbrant-Oost