bijdrage in het schilderfonds

Beste Witbrant-Oost medebewoner,

Eind 1e week van juli (2019) zal uw jaarlijkse bijdrage van het schilderfonds van de Belangenvereniging Witbrant-Oost geïnd worden.

De inning zal plaatsvinden via een Euro incasso, indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven.
U heeft een rekening ontvangen, die u via internetbankieren kunt betalen, indien u geen Euro incasso machtiging heeft afgegeven,
neem dan contact op met de penningmeester.

Is of wordt uw woning verkocht dan is de notaris verplicht te handelen in lijn met artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Vraag het daar vermelde "aanhecht document" voor de leveringsakte altijd tijdig op bij de belangenvereniging penningmeester!

 

Met vriendelijke groeten,
Paula Kasius
Penningmeester belangenvereniging Witbrant-Oost
penningmeester@witbrantoost.nl
http://witbrantoost.nl/
https://www.facebook.com/witbrantoost/