Georg Hueter 06-2013

Kort verslag van het bezoek aan Georg Hueter in Schmerlenbach

Zaterdag en zondag 1 en 2 juni jl. ben ik met Alma Klaver, Jan Doms en Gerard van Rooij (bevriend beeldhouwer en betrokken bij het transport en plaatsing van onze kunstobjecten) op bezoek geweest bij Georg Hueter in zijn woonplaats Schmerlenbach, zo'n 50 km ten oosten van Frankfurt am Main. Schmerlenbach is een piepklein dorp met 20 woningen, vlakbij Aschaffenburg net over de grens van de deelstaat Beieren.

Wij zijn bijzonder gastvrij en hartelijk ontvangen door Georg en zijn vrouw Christine. Bij het betreden van zijn erf liepen we al meteen tegen 'onze' zeer prominent aanwezige 'Kiesel' aan. We konden dan ook niet anders dan met heel veel bewondering kijken naar dit machtige granieten rotsblok van 30 ton, dat langzaam maar zeker door Georg wordt bewerkt tot het kunstobject, waarvan u allen tijdens de laatste Midwinterborrel het miniatuur heeft kunnen zien. Hoewel het enorme granieten rotsblok op zichzelf al bijzonder is, hebben wij dit weekend mogen zien dat Georg Hueter in staat is om een hele dimensie toe te voegen aan dit object door er stukken graniet van af te halen. Als je Georg hoort en ziet praten, zie je bijna als vanzelf hoe hij werkt en hoe zwaar dit werk is. Tijdens ons bezoek lieten Georg en Christine blijken hoe zeer zij ons bezoek op prijs stelden. Het kunstproject in Witbrant-Oost is immers ook voor Georg Hueter van grote culturele waarde.

Het erf, het atelier en de woning van Georg en Christine staan vol met kunstobjecten, die Georg gedurende zijn lange loopbaan als beeldhouwer heeft gemaakt. Voor ons was het dan ook een voorrecht om een poosje op deze plek te mogen rondlopen en met Georg en Christine te praten over kunst, en wat hen zoal in het leven bezig houdt.

Georg Hueter hoopt 'der Kiesel' medio augustus 2013 klaar te hebben. Het tweede object, 'Der Architektenkammer' staat al op de werf van de transporteur in de buurt van Tilburg en ook de funderingen in de retentievijver zijn inmiddels gereed. Jan Doms gaat nog deze week aan de slag om het transport van 'der Kiesel' en de plaatsing van beide objecten in augustus te realiseren. Als alles goed gaat, hopen we medio september a.s. de realisering van ons kunstproject officieel te kunnen presenteren. Daar moet nog een hoop werk voor verzet worden, maar het afgelopen weekend hebben Alma Klaver en ik ook van dichtbij de gedrevenheid van Jan Doms voor de realisering van ons kunstproject mogen ervaren. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in, dat hij dit project tot een groot succes gaat maken!

Tot slot nog dit. Als secretaris en voorzitter van onze kunststichting hebben Alma Klaver en ik niet alleen genoten van het bezoek aan Georg Hueter, maar is ook onze bewondering voor het werk en het kaliber van deze bijzondere beeldhouwer enorm toegenomen.

Het liefst zouden wij ALLE bewoners van Witbrant-Oost meenemen op een excursie naar Schmerlenbach, zodat u zelf kunt zien en ervaren hoe Georg Hueter werkt aan een uniek kunstobject, dat straks bij ons in de wijk komt te staan.

Ik hoop dat bijgaande foto's u een beetje een indruk geven van wat wij het afgelopen weekend hebben ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat ons kunstproject, mede dankzij de enorme inzet van Jan Doms, in belangrijke mate zal bijdragen aan het unieke karakter van onze wijk Witbrant-Oost.

Tilburg, 3 juni 2013

Met vriendelijke groet,

Leo van Wissen
Voorzitter kunststichting Witbrant-Oost