Kunst in Witbrant-Oost 11-2011

Startschot kunst in Witbrant-Oost

Kunstwerk Georg Huetergaat komen in de wijk!

Op vrijdag 2 december 2011 (van 16.00 tot 18.00 uur) komt de wethouder van cultuur van de Gemeente Tilburg, Marjo Frenk, het startschot geven voor kunst in de openbare ruimte van Witbrant-Oost. Tot de genodigden behoren vertegenwoordigers van de gemeente, de ontwerpers Jacq. de Brouwer (architectuur en stedenbouw) en Mischa Cillessen (ecoloog, landschap) en de direct betrokkenen zoals dhr. Hans de Wilde (ontwikkelaar), die met de bouwers van de wijk door middel van een grote donatie de basis heeft gelegd voor het kunstproject.

Betrokkenheid van wijkbewoners is van wezenlijk belang om een solide basis te leggen om het kunstwerk op een goede manier te presenteren aan de wijk en aan de stad Tilburg.

Het bestuur heeft de bewonerscommissieleden en de aanwezigen van de 1e bijeenkomst in de Hilvariastudio in 2007 uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Daarnaast heeft het bestuur, ieder voor zich, enkele bewoners uitgenodigd waarvan hen bekend is dat zij kunst een warm hart toedragen.

Het bestuur is zich ervan bewust dat met deze aanpak niet alle geïnteresseerden benaderd zijn of kunnen worden.

Gezien de locatie(privé-woning Akkrumstraat 8) is het niet mogelijk alle bewoners uit te nodigen.

Wij hopen op uw begrip daarvoor.

De stappen zijn gezet om in het voorjaar van 2012 het stenen beeldenensemble te plaatsen. Om alles compleet te maken is het initiatief genomen een 'Club van 100'op te richten. Deze gaat op 2 december officieel van start. We nodigen ook u van harte uit zich bij deze kunstclub Witbrant-Oost aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,