Natuurlijke zone

Voor: Chris Liebregts
Van: Janneke Cranenbroek
Ter kennisgeving aan:
Datum: 18 juni 2014
Inzake: ad-hoc Avenhornstraat

Datum van binnenkomst: 08-01-2014

Overleg met
Mischa Cillessen        ecoloog    kwaliteitsmedewerker

Situatie

Ten noorden en oosten van de Avenhornstraat ligt een natuurlijke zone. Deze heeft op het bestemmingsplan de status "Natuur". Het gebied wordt ecologisch beheerd. Het is op de provinciale kaart nog niet aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Dit wordt zsm aangepast.

Bijlage: Avenhornstraat-BSP.pdf

Advies/Ontwerp

Momenteel is het gebied aan de noordkant vrij toegankelijk. Het 'zuidelijke deel' achter huizen 2-36 moet worden afgesloten. Dit is een smal stuk waardoor de overlast van wandelaars relatief groot is. Ook is het voor de bewoners niet prettig dat er mensen achterlangs lopen. Door het 'noordelijke deel' loopt een bospad richting oa een losloopzone. Dit pad moet gewoon toegankelijk blijven.

Daarom moet er een hekwerk worden geplaatst vanaf het hoekpunt van huis nr 2 richting het oosten (zie tekening).

Dit moet een Dongehekwerk zijn: robinia palen en schapengaas. Er moet wel een poort in, zodat het gebied ook vanuit de noordkant toegankelijk is voor de bewoners om hun ramen te wassen. Aan de zuidkant van de zone is een werkpoort aanwezig.

De bordjes verboden voor honden moeten worden vervangen door "Verboden toegang" wetboek van strafrecht artikel 461.

Eindbeeld groen en beheer groen
Verandert niet.