Oranje fonds collecte

Oranje Fonds 2017

Beste medebewoners van Witbrant-Oost,

De Stichting ter bevordering openbare kunst in Witbrant Oost is één van de 1200 organisaties die meedoet aan de Oranje Fonds Collecte 2017.

De collecteweek in de gemeente Tilburg is van 6-10 juni 2017:

       Voor een succesvolle collecte zijn er meer dan 10 vrijwilligers nodig die we op dit moment nog niet hebben!

       Collecteren is leuk om samen te doen! Mogen we op u rekenen?

       We starten gezamenlijk met een bijeenkomst waarop u instructie en materialen uitgereikt krijgt en we sluiten de week ook gezamenlijk af.

       Wij hebben er zin in!

       Alvast hartelijk bedankt.

 

        Aanmelden:
Alma Klaver
Akkrumstraat 8
T. 013-4681472
E: almaklaver@ziggo.nl

 

Herhaalde oproep:

COLLECTANTEN gevraagd voor de ORANJE FONDS COLLECTE 2016
In de week van 17-21 mei 2016 is de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds.
Inmiddels hebben 9 bewoners zich aangemeld om te collecteren. Geweldig!
Er zijn nog 11 personen nodig om de collecte tot een succes te maken.
Mogen we een beroep op u doen om 1 avond met ons mee te collecteren?
U ontvangt tijdig instructie, informatie en de benodigde materialen.
Aanmelden onder vermelding van naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres bij:
almaklaver@ziggo.nl /  tel. 4681472 en/of  jajmbogaers@home.nl / tel. 5700493

Het Oranje Fonds, Bestuur van de Kunststichting en de Belangenvereniging Witbrant-Oost danken u bij voorbaat hartelijk voor uw inzet!


ORANJE FONDS COLLECTE 2016
Samen zijn we Nederland geef aan het Oranje Fonds’.
Het thema van het Oranje Fonds is mensen bij elkaar brengen door aan te sluiten bij een sociaal initiatief. 
De Kunststichting Witbrant-Oost collecteert voor het Oranje Fonds en o
ntvangt de helft van de opbrengst wat besteed wordt aan de doelstelling van de
Kunststichting ‘Ontmoeten in de wijk’. Jaarlijks organiseren we een evenement in september 2016 wordt dat ‘Witbrant-Got-Talent’.

OPROEP: COLLECTANTEN
In de week van 17-21 mei 2016 is de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds.
Het bestuur van de Kunststichting is -onder mede-wijkbewoners- op zoek naar collectanten.
Wilt u mee collecteren en minstens één avond beschikbaar stellen?
Gezinsleden en/of vrienden zijn welkom. Collectanten kunnen alleen of in duo’s lopen. 
U ontvangt tijdig instructie, informatie en de benodigde materialen.
Aanmelden onder vermelding van naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres bij:

almaklaver@ziggo.nl /  tel. 4681472 en/of 
jajmbogaers@home.nl / tel. 5700493

Mogen we op u rekenen?
Het Oranje Fonds, Bestuur van de Kunststichting en de Belangenvereniging Witbrant-Oost danken u bij voorbaat hartelijk voor uw inzet!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Kunststichting,

Jan Bogaers, voorzitter
Alma Klaver, secretaris
Peter Keijsers, lid