Reeshof warmte

Beste bewoners van Witbrant-Oost,   (8/10/2016)
Onlangs heeft u een schrijven ontvangen van Ennatuurlijk B.V. met een aanbod tot afbouw van de aansluitbijdrage. Dit aanbod is tot stand gekomen middels overleg tussen Reeshofwarmte en Ennatuurlijk. Hierbij waren van beide partijen deskundigen betrokken.

Om u verder te informeren is het gezamenlijk persbericht opgenomen van de gemeente Tilburg, Reeshofwarmte en Ennatuurlijk.

Het bestuur meent dat de keuze om wel of niet te tekenen, na het lezen van de het schrijven van Ennatuurlijk B.V. en het persbericht, aan de bewoners zelf is ! Het bestuur van de Belangenvereniging brengt géén advies uit.

Belangenvereniging Witbrant-Oost
Het bestuur

print versie


PERSBERICHT (7/10/2016)
Vaste kosten Ennatuurlijk klanten in Tilburg flink omlaag, weer perspectief voor energietransitie

 ENNATUURLIJK EN REESHOFWARMTE LEGGEN OPLOSSING VOOR AAN KLANTEN

Ennatuurlijk en stichting Reeshofwarmte leggen een oplossing voor de slepende onenigheid ter goedkeuring voor aan de klanten. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg op 1 november hiermee heeft ingestemd, gaat de oplossing door. Wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg: “Ik ben blij dat er een einde is gekomen aan de onenigheid. Er is nu weer perspectief voor toepassing van warmte en verduurzaming van de stad, op korte termijn verwachten wij met concrete voorstellen te komen. Het is goed dat Ennatuurlijk en stichting Reeshofwarmte de oplossing ter goedkeuring aan de klanten voorleggen. De vaste kosten voor warmte gaan flink omlaag voor Tilburgse Ennatuurlijk klanten.” Directeur Erik Stronk van Ennatuurlijk: “Wij willen groeien met warmtenetten, die zijn een belangrijk alternatief voor gas. Om de overgang van gas naar warmte succesvol te laten zijn, is het essentieel dat onze klanten tevreden zijn.”

Keuzevrijheid

Klanten van Ennatuurlijk in Tilburg zijn verplicht aangesloten op het warmtenet. Derk Jansen van stichting Reeshofwarmte: “Tot nu toe was het niet mogelijk om een woning af te sluiten van het warmtenet. Bewoners krijgen nu keuzevrijheid. Dat is waar we ons al jaren hard voor maken.” Bewoners die hiervoor kiezen, betalen eenmalig afsluitkosten. Na afsluiting van het warmtenet zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor investering en onderhoud van de eigen warmtevoorziening. Voorwaarde is dat een gekozen nieuwe warmtevoorziening ten minste even duurzaam is als het warmtenet. De warmte van het warmtenet wordt centraal op een energiezuinige, betrouwbare en zo duurzaam mogelijke manier opgewekt.

Kosten tot ruim 200 euro per jaar lager

Directeur Erik Stronk: “Vanaf 1 juli 2016 gaat Ennatuurlijk de periodieke aansluitbijdrage in drie jaar tijd afbouwen naar nul euro.  Klanten die nu deze periodieke aansluit-bijdrage betalen gaan hierdoor 154 euro per jaar minder betalen.” Daarnaast krijgen klanten een aanbod voor groene stroom via Greenchoice. Klanten profiteren dan van een korting van 53 euro per jaar op de warmtefactuur van Ennatuurlijk. Met dit aanbod kan Reeshof flink verduurzamen.

Instemming klanten nodig

Stichting Reeshofwarmte en Ennatuurlijk willen zeker weten dat de meerderheid van de klanten het eens is met de afgesproken oplossing. Klanten kunnen vanaf 13 september aangeven in te stemmen met de oplossing. Zij worden per post hierover geïnformeerd. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg op 1 november hiermee heeft ingestemd gaat de oplossing door.

Loket op locatie voor individuele vragen

Voor individuele vragen, kunnen de klanten uit Tilburg langskomen op woensdag 21 en woensdag 28 september van 16.00 tot 20.00 uur bij kinderboerderij ’t Valleike, Scharwoudestraat 30 in Tilburg. Ook kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Ennatuurlijk via: 085-2734567 (ma t/m vr van 08.00 tot 18.00 uur). Op de website www.ennatuurlijk.nl/tilburg vindt u meer details.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Ennatuurlijk
Peter van den Besselaar, Perswoordvoerder
T: 06 53 49 15 39
E-mail: persvoorlichting@ennatuurlijk.nl


Geachte lezer,

U heeft in verleden de petitie ondertekend met betrekking tot de stadsverwarming. Middels dit bericht willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Zoals u wellicht heeft mee gekregen liepen de gesprekken tussen ELES, inmiddels omgedoopt tot Ennatuurlijk, en ons stuk. Het was dus duidelijk dat we naar de rechter zouden moeten gaan om ons gelijk te krijgen. Om ons daarin te assisteren hebben we advocatenkantoor MannaertsAppels uit Tilburg in de arm genomen.

De eerste stap die we daarbij hebben gezet, is dat we Ennatuurlijk en ook nog Essent/ELES hebben gesommeerd om het in rekening brengen van de in onze ogen onrechtmatige jaarlijkse aansluitbijdrage te stoppen. Een sommatie met die strekking is een paar weken geleden verstuurd. Zowel Essent/ELES als Ennatuurlijk hebben gereageerd. Essent heeft de claim doorverwezen naar Ennatuurlijk. Deze heeft ook gereageerd maar zij herhalen de standpunten van Essent als een oude kapotte platenspeler. Een tweede sommatie met betrekking tot de rentabiliteitsbijdrage is inmiddels ook bezorgd. Dit punt zal voordeel opleveren voor bewoners van huizen gebouwd vanaf het jaar 2000.

De documenten die wij in bezit hebben, zijn zo overtuigend dat wij zeker zijn van onze zaak. De stichting is eveneens druk bezig het Ministerie van Economische Zaken te overtuigen van de vele fouten in de Warmtewet. Mocht het nodig zijn om ook hier de strijd voor de rechter aan te gaan, zullen wij die zeker niet schromen.

Belangrijk blijft dat wij ieders steun hebben en hoe meer mensen ons een volmacht geven om namens hen op te treden, hoe sterker we staan. Dus: “Hoort zegt het voort”. Heeft u destijds wel de petitie ondertekend, maar zich nog niet aangemeld bij ons? Wij hebben uw steun in deze strijd hard nodig. Wilt u € 150 per jaar terugkrijgen vanwege de aansluitbijdrage? Heeft u een huis gebouwd na het jaar 2000? Dan heeft u recht op een extra vergoeding van gemiddeld € 150 per jaar. U kunt zich hier aanmelden http://www.reeshofwarmte.nl/stichting/aanmelden . De kosten bedragen slechts €20. Hiermee kunnen wij de strijd tegen Ennatuurlijk financieren en eventueel tegen de overheid.

Bezoek ook onze website http://www.reeshofwarmte.nl voor meer achtergronden en volg ons op Facebook: www.facebook.com/reeshofwarmte

Wilt u zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, klik dan hier. Indien u zich niet aanmeldt op de nieuwsbrief, zult u geen e-mail meer ontvangen.

Het Reefhofwarmte-team


COLLECTIEVE DEELNAME STICHTING REESHOFWARMTE

Door enkele bewoners is aan het bestuur van de Belangenvereniging gevraagd of er een mogelijkheid bestaat om als Belangenvereniging collectief in te schrijven bij de Stichting Reeshofwarmte.
De Stichting Reeshofwarmte is een procedure gestart om de aansluitbijdragen die betaald zijn aan Essent terug te vorderen.
Het Bestuur heeft besloten niet als wijkvereniging collectief in te schrijven. De keuze om wel of niet deel te nemen is aan de individuele bewoners zelf.

De kosten per huishouden bedragen € 20. Bij deelname van VvE’s e.d. kan dat afnemen tot een bedrag van minimaal € 15.

N.a.v. vragen in de Algemene Ledenvergadering heeft het Bestuur toegezegd wel als intermediair te willen optreden en mee te willen werken aan het aanmelden als straatgroep/buurtgroep, om gebruik te kunnen maken van een groepskorting.
Bij navraag bij de Stichting is gebleken dat de groepskorting alleen maar geldt voor VvE’s en dat bewoners van Witbrant-Oost dus alleen op persoonlijke titel kunnen inschrijven.

 Heeft u toch interesse ? Dan verwijs ik u voor meer informatie over de doelstelling van de stichting en voor aanmelding naar:

www.reeshofwarmte.nl .

Ria Bogaers, secretaris
Belangenvereniging Witbrant-Oost


De stichting

Stichting Reeshofwarmte bestaat uit een aantal vrijwilligers die druk aan het graven zijn om het product stadsverwarming te doorgronden.

Ons doel is om te komen tot eerlijke tarieven voor stadsverwarming.

Ons eerste speerpunt is de aansluitbijdrage welke nu door Essent Warmte in rekening gebracht wordt.

Hierover waren we in gesprek met Essent, waarbij de Gemeente Tilburg als intermediair aanwezig was.
In het vervolggesprek heeft Essent Warmte helaas niet aangetoond dat ze deze aansluitbijdrage terecht in rekening brengen.  Dan zullen we helaas naar de rechter moeten om dit punt te laten toetsen.

 Ons tweede speerpunt betreft de nieuw ingevoerde Warmtewet.

Hiervoor zijn we intussen in gesprek met de Vereniging Eigen Huis, de Autoriteit Consument & Markt, het ministerie van Economische Zaken. En als regulier overleg niet tot resultaat leidt, gaan we het voorleggen aan een rechter.

We hebben hier zit al veel tijd in gestoken en we ontkomen er niet aan om ook kosten te maken. Denk hierbij aan de kosten voor o.a. het oprichten van de stichting zelf, mailing, website.

Echter, de grote kosten gaan nog komen. Komt er een rechtszaak (wellicht voor beide speerpunten) dan krijgen we te maken met de kosten voor een advocaat en overige proceskosten

Wij doen dat niet alleen voor onszelf, omdat we vinden dat ons onrecht is aangedaan, maar doen dit ook voor jullie. En die kosten kunnen we zelf niet blijven dragen.

Aanmelden

U kunt ons hierin ondersteunen. We doen dit niet alleen voor onszelf, onze inspanning heeft impact voor alle gebruikers van het product warmte.

Daarvoor kunt u zich via http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/reeshofwarmte/ aanmelden.

U treft daar vier "producten":

 • Donatie met volmacht
  Hiermee geeft u ons toestemming om namens u te spreken.
  Behaalde resultaten zijn automatisch voor u van toepassing.
 • Donatie zonder volmacht
  Hiermee ondersteunt u ons financieel
 • Donatie met volmacht VVE max 20 woningen
  Alleen voor Verenigingen van Eigenaren, tot maximaal 20 woningen/appartementen in een gebouw
 • Donatie met volmacht VVE max 40 woningen
  Alleen voor Verenigingen van Eigenaren, tot maximaal 40 woningen/appartementen in een gebouw