Roulatie schema

Mei 2016  Beste bewoners,

Actualiseren functie Bewonerscommissie

Mededeling naar aanleiding van de onduidelijkheid in de ALV van 11-4-2016 over het functioneren van de bewonerscommissie.
Door het bestuur van de Belangenvereniging Witbrant-Oost is besloten om een commissie in te stellen die de functie en de verantwoordelijkheden van de bewonerscommissieleden duidelijk gaat formuleren.
Het uitgangspunt is de organisatie van de Bewonerscommissie in overeenstemming te brengen met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Nina Peij
secretaris@witbrantoost.nl