Vrijwilligers

OPROEP VRIJWILLIGERS

Printversie (aanmeldingsformulier)

 

Witbrant-Oost is een unieke wijk ! Alle bewoners zijn lid van de Belangenvereniging Witbrant-Oost en dat geeft een bijzondere onderlinge band.
De afgelopen jaren is er al veel gedaan door de vereniging. Denk aan zaken als het herstel van het keimwerk, aanleg speelplekken, regelmatig overleg met gemeente over  de openbare ruimte in de wijk en ook de Midwinterontmoetingen en het plaatsen van de kunstwerken, maar ook bewonersinitiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen.

Daarnaast is er afgelopen jaar ook een initiatief door dames uit de Aalsumstraat genomen om activiteiten te gaan organiseren voor bewoners uit de wijk. Omdat het afgelopen jaar bij het bestuur de prioriteit bij het uitvoeren van het groot onderhoud van het schilderwerk lag, is de uitvoering even uitgesteld.

Het bestuur van de Belangenvereniging wil dit initiatief graag ondersteunen, maar daarnaast ook andere initiatieven de ruimte geven.

Te denken valt bijvoorbeeld ook aan het organiseren van culturele activiteiten (bijv. openlucht-concerten, fotowedstrijd), “ontmoetings”-activiteiten voor alle bewoners (zoals Winterborrel , Zomerpicknick) en het organiseren van een feest bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de wijk of het ondersteunen bij bestuurstaken.

Onze ervaring is dat veel bewoners bereid zijn om aan activiteiten mee te werken, als dat gevraagd wordt. Dat kan zijn als mede-organisator of als hulp tijdens een activiteit.

Hoort u ook bij die mensen ?

Wij willen u dan vragen om zich bij de Belangenvereniging aan te melden. U kunt daarbij aangeven welk  soort activiteit uw voorkeur heeft, maar doet hoeft natuurlijk niet!

U verplicht zich hiermee ook tot niets, maar bij gelegenheid kunt u benaderd worden of u aan een bepaalde activiteit  wilt meewerken.

              

                        Activiteiten voor individuele bewoners/kleine groepen (initiatief Aalsumstraat)

                        Ontmoetingsactiviteiten voor alle bewoners/ feest 10-jarig bestaan

Het formulier kunt u afgeven bij het secretariaat, Ankeveenstraat 70 of per email versturen aan

secretaris@witbrantoost.nl                                                                                                      

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie !

                                                                                                          


Beste bewoners,

 

Als bestuur vinden wij het bijzonder belangrijk dat alle woningen vertegenwoordigd worden en ook hun stem kunnen laten gelden met betrekking tot zaken die onze wijk aangaan.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een openstaande vacature of als plaatsvervanger van een herkiesbare commissieplaats dan kunt u dat per e-mail melden aan het secretariaat (secretaris@witbrantoost.nl) of schriftelijk op het adres Ankeveenstraat 70. De verkiezing zal volgens de voorschriften van het Huishoudelijk Reglement uitgevoerd worden in de Algemene Ledenvergadering Dit Reglement en een overzicht van de afgevaardigden in de bewonerscommissie kunt u vinden op de site van de Belangenvereniging:

 www.witbrantoost.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Nina Peij, secretaris

Tel.nr.