WWO

Dinsdag 3 September 2019 starten wij weer.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.
Wij zijn bewoners van de Tilburgse wijk Reeshof en meer specifiek Witbrant Oost.

In onze wijk die o.a. gericht is op de 55 plussers is helaas geen wijkgebouw.
Daarom hebben wij ( zie "Oprichters" )  een alternatief gevonden op het Amarant-terrein, het gebouw de Hanekam.
Dat is een modern soort van wijkgebouw dat wij als zodanig voor onze wijk kunnen gaan gebruiken.
We zijn gestart op dinsdag 13 mei 2014 en dat dan wekelijks op de dinsdag waar van allerlei soorten bezigheden gedaan kunnen worden.
Denkt u daarbij aan kaarten, sjoelen, computer cursus, handenarbeid, schilderen enz. enz. enz.

                                                                                         
              Antoinette Pijnenburg                           Marianne Manders                          Henny van de Sanden
        
 Laatste update:  30-06-2019