Welkom op de site van Witbrant Oost!

 

CORONAVIRUS  klik hier

Een unieke wijk vraagt betrokken bewoners. Daarom zijn alle inwoners van Witbrant-Oost lid van de Belangenvereniging. De Belangenvereniging heeft als taak het hoge niveau van architectuur in de wijk in stand te houden. Dit door te zorgen dat de woningen kwaliteit blijven uitstralen. Maar ook de veiligheid en leefbaarheid gaat de Belangenvereniging aan het hart. De Belangenvereniging is gesprekspartner van de architecten, projectontwikkelaar, Gemeente Tilburg en vele anderen.

Bestuur:
Voorzitter                   Vacature                        
Secretaris                   Nina Peij                                   Mail: Secretaris
Penningmeester          Paula Kasius                              interim Voorzitter
Lid                             Antoinette Pijnenburg                 W.W.O.
Lid                             Harrie Vermeer                          Mail: Webmaster
Lid                             Herman van der Aa                    Vicevoorzitter


W.W.O.:                        
Antoinette Pijnenburg      Mail
                                          Marianne Mandres
                                          Henny van de Sanden

Buurt preventie:         Tini van Poppel               Mail
                                           Gerard de Beer

Openbare ruimte:       Harrie Vermeer               Mail:
                                           Steef Nieuwenhuis
                                           Thieu Vugt
                                           Leon van Maaren

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Ieder bedrijf, organisatie dient te voldoen en aan te tonen, dat in het kader van de wet op de privacy maatregelen zijn getroffen.
De belangenvereniging heeft daarom deze privacy policy opgesteld. klik hier

laatste update 02-05-2020  (webmaster)

http://witbrantoost.nl/
http://www.facebook.com/witbrantoost
http://witbrantoost.nl/wwo.html