Biljarten

BILJARTEN. (update 03-07-19)

Beste wijkbewoners,

Omdat er belangstelling getoond werd om te kunnen biljarten  heeft de “Belangenvereniging
“Witbrant Oost”, afspraken gemaakt met Amarant om deze mogelijkheid te bieden.

In het ontmoetingscentrum (OMC), Bredaseweg 570, staat een biljart, waar men vrijblijvend gebruik van kan maken. Wij hebben samen afgesproken dat op woensdag en donderdagmiddag van 13:30  uur tot 16:00 uur, de vaste dagen zijn om samen te biljarten.

Hiervoor is ‘n tijdklok aangeschaft waarmee  jaarlijks het onderhoud van het biljart wordt gewaarborgd.
Wij verzoeken jullie dan ook deze te gebruiken. Verdere kosten zijn er niet  aan verbonden.

Indien je echter wilt spelen op ‘n ander tijdstip ( tijdens kantooruren )  is dit ook mogelijk.
Na gebruik dient alles weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Voor nadere informatie kun je altijd contact opnemen tijdens voornoemde dagen/tijdstippen
met de aanwezige spelers die op de hoogte zijn van de procedure, of met ondergetekende.
Namens de Commissie W.W.O. wordt jullie heel veel genoegen toegewenst met  deze mooie activiteit.

met vriendelijke groet ,
Tini van Poppel ( initiatiefnemer )
Mob. 06-46468510

-

Publicatie: 23 november 2014